EEN LEERGANG VOOR TALENT MET AMBITIE?
UNIVERSITEIT MAASTRICHT, ONDERWIJS OP LOCATIE!

OP 10 JANUARI IS ER WEER EEN VOORLICHTINGSBIJEENKOMST

Leergang Data Analytics & New Technologies | Maastricht University | Opleiding

WAAROM DEZE LEERGANG?

Organisaties worden momenteel geconfronteerd met vele (disruptieve) technologische ontwikkelingen en die ontwikkelingen gaan razendsnel. De verdergaande automatisering en digitalisering slaan hard om zich heen. Op het gebied van bijvoorbeeld Artificial Intelligence (AI), Robotics en Blockchains is het bijna een dagtaak om op de hoogte te blijven van de meest actuele ontwikkelingen. Ook het vermogen van organisaties om een toenemende stroom aan data om te zetten in kennis en inzichten – ook wel business intelligence, business analytics of data science genoemd – wordt steeds belangrijker. Organisaties voorzien een toenemende behoefte aan kennis en vaardigheden die nodig zijn om data om te zetten in actiegerichte inzichten.
.
Het aantal én de impact van technologische innovaties die op deze professionals afkomen, zijn groot. Daar komt bij dat technologische innovaties niet zelden in combinaties voorkomen. Daarom is het van belang dat inzicht wordt gegeven in de afzonderlijke technologische innovaties alsmede de mogelijke samenhang van deze innovaties. De leergang ‘Data Analytics & New Technologies voor professionals’ besteedt aandacht aan de belangrijkste technologische innovaties.
.
De hoofddoelstelling van deze leergang is verdieping en verbreding van de kennis en vaardigheden van professionals om nieuwe technologieën aan te wenden om processen efficiënter te maken, betere informatie voor besluitvorming te krijgen en uiteindelijk bij te dragen aan de waardecreatie voor de organisatie.

Leergang Data Analytics & New Technologies | Maastricht University | Opleiding

OPZET & ONDERWERPEN

In de leergang wordt naast een theoretische uiteenzetting van de verschillende onderwerpen, gebruik gemaakt van praktijk cases en wordt de toepassing geoefend zodat deelnemers zichzelf de benodigde vaardigheden en technieken eigen kunnen maken. Aan de hand van presentaties door vak-experts alsmede het behandelen van praktijkcases uit diverse bedrijfstakken wordt de vertaalslag gemaakt naar de mogelijke impact die deze technologische ontwikkelingen kunnen hebben op de functie van de professional en/of de organisatie waar hij/zij werkzaam is. De diversiteit aan onderwerpen en achtergronden maakt dat deelnemers veel (van elkaar) leren.
.
De volgende onderwerpen komen aan bod:

(Fin)tech & Business Control

Robotic Process Automation

Business Intelligence/Power BI

Blockchains/Distributed Ledger Technologie

Data Analytics & Data Visualisatie

Data Design, Machine Learning and Decision Trees

Process Mining

Cyber Security, Privacy & GDPR

AI, ChatGPT

EEN LEERGANG VOOR PROFESSIONALS DIE OPEN STAAN VOOR NIEUWE TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN.

De Leergang is een uitgelezen mogelijkheid om in een beperkte periode inzicht te krijgen in wat de nieuwe technologische ontwikkelingen betekenen voor je organisatie!

Value for Money0%

Interactief0%

Oordeel alumni0%

Leergang Data Analytics & New Technologies | Maastricht University | Opleiding

PROFESSIONALS

De doelgroep van deze leergang bestaat uit professionals met minimaal HBO-niveau die kennis willen maken met data analytics en nieuwe technologieën om zich zelf eventueel verder te bekwamen op de toepassing ervan in de beslissingsondersteunende rol van hun functie.
Wil je hier meer over weten? Download dan onze gratis brochure

Leergang Data Analytics & New Technologies | Maastricht University | Opleiding

DOCENTEN UIT DE PRAKTIJK

Alle docenten zijn afkomstig uit de praktijk. Zij houden zich allen bezig met de toepassing van nieuwe technologieën. Dit doen zij in diverse rollen. Omdat de docenten in de praktijk actief zijn kunnen zij ook allerlei toepassingen van de technieken zichtbaar maken.

EEN LEERGANG VOOR TALENT MET AMBITIE?
UNIVERSITEIT MAASTRICHT!

Leergang Data Analytics & New Technologies | Maastricht University | Opleiding

DATA & KOSTEN

Zeven onderwijsbijeenkomsten

Lestijden: 18:30 – 21:30 uur

Locatie: School of Business and Economics van Universiteit Maastricht

LEERGANG VOORJAAR 2024: 19 maart, 2,16 en 23 april, 21 en 28 mei, 11 juni

* Alle data onder voorbehoud

Investering: € 995 (geen BTW verschuldigd)

Permanente educatie: 21 uren

tapijn

UNIVERSITEIT MAASTRICHT

De School of Business and Economcs is triple crown geaccrediteerd. Slechts 1% van de Business School in de wereld heeft deze drie accreditaties. De Universiteit Maastricht is uitgeroepen tot de beste universiteit van Nederland.
.
Graag meer informatie? Download onze uitgebreide brochure.

Professionele docenten met jarenlange praktijkervaring

Leer op een interactieve wijze! Onze docenten hebben ruime ervaring opgedaan in het nationale en internationale bedrijfsleven en bij de overheid / non-profit.

2019

Start opleiding

146

Eerdere deelnemers

7

Avonden

10

Docenten

Onze deelnemers aan het woord